Onze tarieven

Al onze tarieven zijn all-in prijzen zonder verborgen kosten. Bevindt het gebouw zich buiten een straal van 30km rondom Brugge? Dan hanteren we een extra verplaatsingsvergoeding.

Heeft u vragen? Bekijk dan zeker de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Asbestattest appartement
Appartement
€ 590
Incl. btw
All-in prijs met een onbeperkt aantal staalnames?
Aanvragen
Asbestattest gesloten bebouwing
Gesloten bebouwing
€ 695
Incl. btw
All-in prijs met een onbeperkt aantal staalnames?
Aanvragen
Asbestattest halfopen bebouwing
Halfopen bebouwing
€ 745
Incl. btw
All-in prijs met een onbeperkt aantal staalnemes?
Aanvragen
Asbestattest open bebouwing
Open bebouwing
€ 745
Incl. btw
All-in prijs met een onbeperkt aantal staalnames?
Aanvragen
Asbestattest garagebox
Garagebox
€ 345
Incl. btw
All-in prijs met een onbeperkt aantal staalnames?
Aanvragen
Asbestattest bedrijfspand
Offerte
Op maat
Wil je een asbestattest voor een bedrijfspand, industrieel gebouw, boerderij, meerdere appartementen, gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen of nog iets anders? Kies dan voor een offerte op maat.
Aanvragen
Asbestattest appartement
Appartement
€ 590
Incl. btw
Tot 250 m³ en onbeperkt aantal staalnames?
Aanvragen
Asbestattest gesloten bebouwing
Gesloten bebouwing
€ 695
Incl. btw
Tot 250 m³ en onbeperkt aantal staalnames?
Aanvragen
Asbestattest halfopen bebouwing
Halfopen bebouwing
€ 745
Incl. btw
Tot 250 m³ en onbeperkt aantal staalnames?
Aanvragen
Asbestattest open bebouwing
Open bebouwing
€ 745
Incl. btw
Tot 250 m³ en onbeperkt aantal staalnames?
Aanvragen
Asbestattest garagebox
Garagebox
€ 345
Incl. btw
Tot 250 m³ en onbeperkt aantal staalnames?
Aanvragen
Asbestattest bedrijfspand
Offerte
Op maat
Wil je een asbestattest voor een bedrijfspand, industrieel gebouw, boerderij, meerdere appartementen, gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen of nog iets anders? Kies dan voor een offerte op maat.
Aanvragen

Veelgestelde vragen

Wat is het asbestattest en wanneer heeft u het attest nodig?

Vanaf 23 november 2022 heeft u een geldig asbestattest nodig bij de overdracht van een toegankelijke constructie met risico bouwjaar (gebouwen ouder dan 2001) onder levenden. De eigenaar van het gebouw dient de asbestinventaris te laten opmaken. Momenteel is dit enkel verplicht voor privatieve delen in appartementsgebouwen. In 2025 zal men ook moeten een asbestattest voorzien voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Verder stelt de Vlaamse overheid het asbest attest verplicht voor iedere gebouweigenaar vanaf 2032. Vanaf 23 november 2022 werden hiertoe de eerste asbestattesten opgemaakt voor de 3.2miljoen te inspecteren gebouwen.

Het beschikken over een asbestattest bij overdracht is een nieuwe verplichting. Een toegankelijke constructie werd gedefinieerd als een constructie of onderdeel van een constructie vanaf 20m2 waarvan het dak minimaal 1,5m hoog is. Een vrijstaande garagebox van 19m2 heeft dus geen attest nodig wanneer deze verkocht wordt. Een enkele garagebox van 19m2 welke onderdeel is van een grotere complex heeft wel een geldig attest nodig.

Meestal hangt een attest samen met de verkoop van een woning, maar ook bij een schenking of huwelijk waarbij een gebouw ook eigendom wordt van de andere partner heeft men de asbestinventarisatie nodig. Enkel wanneer de overdracht plaatsvindt vanwege een overlijden heeft u geen asbestattest nodig om de overdracht te laten doorgaan.

De asbestinventaris betreft een visuele controle van de toegankelijke constructie waarbij ook stalen worden genomen van asbestverdachte materialen. Asbesttoepassingen op zichtbare plaatsen (ook zaken die zich aan de buitenzijde bevinden) worden bijgevolg sowieso opgenomen in deze asbestinventarisatie. Verder bepaald de OVAM welke materialen verplicht moeten bemonsterd worden in het inspectieprotocol. Men gaat hierbij hoofdzakelijk stalen nemen van pleisterwerk, gipshoudende buisisolatie en verdachte vloerbekledingen.

Kleine beschadigingen zijn bijgevolg inherent aan het opmaken van de inventarisatie. De stalen worden vervolgens geanalyseerd in een geaccrediteerd labo waarbij de laboanalyse uitsluitsel geven. U kunt de staalname weigeren. In betreffend geval wordt een verdacht materiaal opgenomen als asbestverdacht in de asbestinventaris.

Wat is de doorlooptermijn tot het bekomen van een asbestattest?

U kunt uw asbestattest aanvragen door te klikken op de bestelknop. Vervolgens kiest u een datum en tijdstip wanneer de asbest deskundige idealiter kan langskomen tot het uitvoeren van de asbestinventarisatie.

Binnen de twee werkdagen wordt u gecontacteerd door onze planningsverantwoordelijke om concreet af te spreken, rekening houdend met uw voorkeur. Wij streven naar een doorlooptermijn tot aanleveren van de inventarisatie binnen 7 werkdagen na bestelling.

Wie mag het asbestattest opmaken?

Het inspecteren van gebouwen kan enkel gedaan worden door een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie. Enkel deze gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie kan bijgevolg een geldig asbestattest opmaken. De gecertificeerde asbestdeskundige volgde hiertoe een opleiding waarin werd uitgelegd welke gebouwonderdelen asbest bevatten, hoe men deze asbesthoudende materialen kan identificeren en hoe de aanwezige asbest in het verplichte asbestattest worden benoemd.

Hoe wordt het asbestattest overgemaakt aan de kandidaat koper?

De kandidaat kopers ontvangen verplicht voor Vlaamse gebouwen gebouwd voor 2001 sinds 23 november 2022 een kopie van het asbestattest bij het verlijden van de notariële akte. Hiernaast wordt het asbestattest verplicht opgenomen in de woonpas.
Het asbest attest hangt bijgevolg samen met het digitale paspoort van een woning. In 2032 moet iedereen verplicht over een asbestattest beschikken. Alles verloopt via de databank van OVAM. De gecertificeerde asbestdeskundige heeft bijgevolg geen contact met de kandidaat kopers.

Hoelang is een asbestattest geldig?

Sinds 23 november 2022 werden de eerste asbest attesten opgemaakt. De geldigheid werd bepaald door de Vlaamse regering op 10 jaar. Echter wanneer de inspectie uitwijst dat de woning niet asbest veilig is, is het asbest attest slechts 5 jaar geldig.

Tegen 2032 stelt de Vlaamse overheid een asbestattest verplicht voor iedere gebouw eigenaar. Elke gebouw eigenaar zal dus in 2032 ten laatste een asbestattest moeten laten opmaken. Wanneer u niet over een asbestattest beschikt kan u sancties krijgen.

Wordt mijn woning beschadigd om ingesloten asbest op te sporen?

Als eigenaar wenst u het gebouw in een zo goed mogelijke staat aan te bieden op de immomarkt. Sloveco consulting zal beschadigingen dan ook maximaal vermijden. De deskundige is echter verplicht het inspectieprotocol van de OVAM te volgen bij het opmaken van het asbest attest om te bepalen of gebouwonderdelen asbest bevatten. Hierbij mag de deskundige enkel visuele vaststelling doen of zaken opheffen om asbest op te sporen.

De deskundige zal dus nooit wanden of vloeren beschadigen om ingesloten asbest op te sporen bij het opmaken van de inventaris. Wel moet de asbestdeskundige een staal nemen van zichtbare verdachte materialen. Ook van pleisterwerk op de muren en plafonds moeten er stalen genomen worden. U kan staalname weigeren. Het betreffend verdachte materiaal wordt dan als asbestverdacht opgenomen in de inventaris.

Het spreekt voor zich dat de deskundige dit op een zo subtiel mogelijke plaats doet. Dit kan zijn achter een radiator, in een meterkast,.. De asbestdeskundige bepaalt ter plaatse welke materialen of gebouwonderdelen asbest kunnen bevatten en waar er stalen genomen worden aan de hand van zijn inspectie ter plaatse.

Wat is asbest en wanneer is het gevaarlijk?

Vanaf 23 november 2022 kwam asbest erg veel in de media gezien het asbest attest verplicht werd op deze datum bij de overdracht van een toegankelijke constructie die werd gebouwd voor 2001. Dit is een goede zaak gezien bijna 95% van deze gebouwen minstens één asbesthoudend materiaal bevat.

Een asbest attest voorzien aan de kandidaat kopers is bijgevolg erg zinvol. De asbestinventarisatie van een gebouw informeert de kopers over welke toepassingen aanwezig zijn in het gebouw alsook over de mate waarin deze een gezondheidsrisico vormen. Bij het verlijden van de notariële akte zal vanaf 23 november 2022 het asbestattest beschikbaar moeten zijn.

Naast verschillende types asbestvezels, is de toepassing waarin de asbestvezels werden verwerkt in grote mate belangrijk of deze een gezondheidsrisico vormt bij normaal gebruik van het gebouw voor de eigenaar en andere gebruikers. In een traditionele asbestinventaris wordt voor elk materiaal een risicobeoordeling gegeven.

In een asbestattest vraagt de OVAM geen risicobeoordeling per toepassing. De samenvattende conclusie “asbestveilig” of “asbestonveilig” zijn de som van aanwezige asbestverdachte materialen. Ze stelt bijgevolg geen prioriteit aan het asbest verwijderen. Dit zou nochtans een meerwaarde zijn aan de inventaris voor de nieuwe eigenaar.

Elke situatie is natuurlijk anders. Wij kunnen alvast meegeven dat asbest in losgebonden toepassingen gevaarlijker is dan in een hechtgebonden toepassing. Er komen namelijk meer asbest vezels vrij. Ook wanneer men de toepassing niet bewerkt! Ook hechtgebonden toepassingen kunnen gevaarlijk zijn. Bij asbest in slechte staat komen vezels aan de oppervlakte los door verwering. De mate waarin de eigenaar de ruimte gebruikt is natuurlijk ook belangrijk voor prioriteiten te bepalen inzake verwijderen van asbest.