Wanneer is een bodemonderzoek verplicht?

In de volgende gevallen bent u hiertoe verplicht:

  • Wanneer u eigenaar bent van het terrein, vruchtgebruiker, concessiegever of -houder, of erfpachter en u wil uw risicogrond overdragen.
  • Wanneer u exploitant bent en u wil uw bedrijf sluiten en risico-inrichtingen stoppen.
  • Wanneer u uitbater bent en u door de soort activiteiten verplicht bent om binnen een bepaalde periode een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren.
  • Wanneer er sprake is van een faillissement van een exploitant die een risico-inrichting exploiteert.
  • Wanneer uw risicogrond zal worden onteigend.
Offerte vragen

Hoe vindt een bodemonderzoek plaats?

Een bodemonderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De uitvoeringswijze ligt mede aan het doel en de aard van het perceel, maar ook aan de activiteiten die op het terrein plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Hieronder bespreken we de verschillende soorten bodemonderzoeken.

Oriënterend bodemonderzoek

Bij een oriënterend bodemonderzoek (OBO) wordt gekeken of er bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is of kan zijn. Via een uitgebreid onderzoek worden de risico’s bepaald op bodemverontreiniging. Vervolgens worden van de risicozones bodem- en grondwaterstalen genomen voor verdere analyse in een laboratorium.

Beschrijvend bodemonderzoek

Wanneer er sprake is van aanwezigheid van bodemverontreiniging, wordt er een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) uitgevoerd. De verontreiniging wordt volledig geanalyseerd en in kaart gebracht. Via een risico-evaluatie wordt  bepaald of er voor de bodemverontreiniging een sanering nodig is en hoe snel deze sanering moet plaatsvinden.

Verkennend bodemonderzoek

Indien de bodemkwaliteit volledig geanalyseerd dient te worden, kan er een verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Net als bij een oriënterend bodemonderzoek worden er stalen genomen van de grond en het grondwater. De analyse van deze stalen worden vervolgens verzameld in een rapport.

Volledig bodemonderzoek

Bij een volledig bodemonderzoek wordt het hele perceel gecheckt op bodemverontreiniging. Een volledig bodemonderzoek vindt vaak plaats als er sprake is van verkoop. Er worden tijdens het onderzoek stalen genomen om verontreiniging na te gaan. De stalen worden onderzocht op schadelijke stoffen die in de bodem zijn terechtgekomen door activiteiten die op het perceel hebben plaatsgevonden. OVAM heeft een standaardprocedure voor het oriënterend bodemonderzoek opgesteld. Hierin wordt beschreven op welke plaats er precies moet worden geboord en welke stalen er moeten worden genomen.

Offerte vragen

Bodemattest aanvragen

Bij elke grondoverdracht is het aanvragen van een bodemattest verplicht. Dit attest dient aangevraagd te worden voor het sluiten van de overdrachtsovereenkomst. De inhoud van het bodemattest bij verkoop moet vervolgens worden medegedeeld aan de verwerver, opdat de koper wordt beschermd. Het bodemattest bevat alle benodigde gegevens die beschikbaar zijn over de toestand van de grond. Het OVAM bodemattest wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Het document geeft weer of er relevante gegevens zijn opgenomen over het bodemonderzoek en de bodemkwaliteit.

Bodemonderzoek via SloVeCo

SloVeCo begeleidt u graag als deskundig coördinator voor uw bodemonderzoek. U kunt ons contacteren voor advies of voor een vrijblijvende offerte voor het realiseren van een bodemonderzoek. Vraag uw vrijblijvende offerte online aan met een toelichting van uw project. Wij nemen vervolgens spoedig contact met u op om het project te bespreken.

Offerte vragen

VRAAG UW OFFERTE AAN