Aankoopadvies asbest

De aanwezigheid van asbest in een gebouw kan zware financiële gevolgen hebben bij sloop- of renovatiewerken. Daarom is het belangrijk om bij een sloopopvolgingsplan na te gaan of er asbest aanwezig is in een gebouw voor aankoop in de vorm van een asbestinventaris.

SloVeCo consulting bv gaat na of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn en maakt een inschatting van de kostprijs om deze te verwijderen. Op deze manier kunt u een onderbouwde keuze maken bij het al dan niet aankopen van een pand. De kostprijs van deze dienstverlening is afhankelijk van de omvang en complexiteit van het gebouw. 

Offerte vragen

VRAAG UW OFFERTE AAN