Wat zijn de voordelen?

Bij het werken volgens de tracimatprocedure, kan het baksteenpuin en de dakpannen die vrijkomen bij de sloop aan een voordeliger tarief worden afgevoerd. Voor overige bouw en sloopafval blijven de verwerkingskosten echter dezelfde.

Offerte vragen

De verschillende procedures

Bij het werken volgens de tracimatprocedure, kan het baksteenpuin en de dakpannen die vrijkomen bij de sloop aan een voordeliger tarief worden afgevoerd. Voor overige bouw en sloopafval blijven de verwerkingskosten echter dezelfde.

Overgangsmaatregel

Gezien Tracimat recent in voege is gegaan, zijn er momenteel overgangsmaatregelen van toepassing. Gebouwen die voldoen aan onderstaande criteria hebben enkel een destructieve asbestinventaris nodig om het baksteenpuin en dakpannen aan een goedkoper tarief te kunnen verwerken. Bij deze gebouwen is de dossierkost snel teruggewonnen bij de goedkopere afvoer van het baksteenpuin.

  • Gebouwen residentieel < 5000 kubieke meter bouwvolume
  • Gebouwen niet-residentieel < 1000 kubiek bouwvolume

Bij projecten die voldoen aan bovenstaande criteria, blijft de dossierkost beperkt tot €100 exclusief BTW. Naast de dossierkost, worden uiteraard de kosten voor de opmaak van de destructieve asbestinventaris ook in rekening gebracht. Afhankelijk van de locatie en complexiteit van het gebouw zijn deze prijzen sterk verschillend. Het spreekt voor zich dat de opmaak van een asbestinventaris voor een residentieel appartementsgebouw met een bouwvolume van 4500 kubieke meter duurder zal zijn dan het inventariseren van de asbest bij een gewoon woonhuis. Prijzen voor de opmaak van de destructieve asbestinventaris starten vanaf €500.

Gebouwen die niet onder de overgangsmaatregel vallen

De dossierkosten bij gebouwen die niet onder de overgangsmaatregel vallen, start vanaf €200 indien er geen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en lopen op naargelang het bouwvolume van het gebouw. Indien er wel gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, starten de dossierkosten vanaf €250 en lopen eveneens op in evenredigheid met het bouwvolume. Verder moet er bij de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen ook een bijkomend controlebezoek uitgevoerd worden door SloVeCo consulting bv, welke ook in rekening wordt gebracht.

Ook de aannemer dient een dossierkosten te betalen. Op onderstaande tabel kunt u ook de dossierkosten voor de aannemer terugvinden:

Bruggen, tunnels en infrastructuur

Ook voor bouwkundige werken, anders dan gebouwen, kan men kiezen voor sloopopvolging volgens Tracimat. Ook hier gaan er dossierkosten aan verbonden en kan enkel het baksteenpuin en dakpannen goedkoper worden afgevoerd. Onderstaande tarieven zijn van toepassing:

Lees hier meer over het sloopopvolginsplan

Procedure volgens Tracimat

Procedure Tracimat
Offerte vragen

VRAAG UW OFFERTE AAN