Wanneer is een veiligheidscoördinator verplicht?

Men dient een veiligheidscoördinator aan te stellen op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen waar er minstens twee verschillende aannemers werken uitvoeren binnen het bouwproces. Dit zowel tijdens de ontwerp-fase als tijdens de uitvoering-fase. Bijgevolg is er een verschil tussen een veiligheidscoördinator-ontwerp en veiligheidscoördinator-verwezenlijking. In praktijk worden alle taken inzake veiligheidscoördinatie meestal uitgevoerd door één veiligheidscoördinator. 

Bij kleine bouwwerken (< 500 m²) is de architect verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen voor de werken starten. De veiligheidscoördinatie is steeds voor rekening van de bouwheer. Beide partijen moeten de overeenkomst met de veiligheidscoördinator ondertekenen. 

In praktijk wordt de aanstelling van de veiligheidscoördinator echter meestal door de bouwheer of opdrachtgever gedaan. Dit geeft de opdrachtgever / bouwheer de mogelijkheid een financieel interessantere keuze te maken.

Offerte vragen

Wat doet de veiligheidscoördinator?

Veiligheidscoördinatie en Veiligheids en gezondheidsplan.

Veiligheidscoördinatie en Veiligheids-en gezondheidsplan.

De veiligheidscoördinator detecteert de risico’s binnen mobiele bouwplaatsen. Twee of meer aannemers kunnen onderling risico’s voor elkaar binnenbrengen op de tijdelijke en mobiele werkplaats. De taak van de veiligheidscoördinator is om deze risico’s op elkaar af te stemmen om de veiligheid te waarborgen. Hiertoe stelt hij het ‘Veiligheids-en Gezondheidsplan’ op. Hierin staan relevante maatregelen en tips die de betrokken partijen dienen te respecteren tijdens de werken.

Veiligheidscoördinatie en het coördinatiedagboek

De veiligheidscoördinator wordt tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk betrokken bij de kritieke punten tijdens het bouwproces. Hiertoe voert de veiligheidscoördinator werfbezoeken uit tijdens de werken en houdt hij opmerkingen en werkpunten bij in het coördinatiedagboek. 

Veiligheidscoördinatie en het postinterventiedossier

Tot slot stelt de veiligheidscoördinator het Post Interventie Dossier op. Dit PID wordt op het eind der werken overhandigd aan de bouwheer en bevat relevante informatie over de veiligheidsaspecten inzake het onderhoud en in stand houden van het bouwwerk. Het PID stelt de veiligheidscoördinator op aan de hand van de aangeleverde informatie van de bouwheer en zijn aannemer. Dit onderdeel van de veiligheidscoördinatie is een voorwaarde om uw woning te kunnen verkopen. 

Offerte vragen

Wat is de veiligheidscoördinator prijs voor een project?

SloVeCo consulting bv fungeert graag als veiligheidscoördinator binnen uw project. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw project garandeert SloVeCo consulting bv u een scherpe prijs voor het realiseren van de wettelijke verplichtingen inzake veiligheidscoördinatie. Vraag uw vrijblijvende offerte aan met een toelichting van uw project.

Offerte vragen

VRAAG UW OFFERTE AAN