Asbestinventaris woonpas

Asbestinventaris woonpas

Onze dienstverlening

SloVeCo consulting bv maakt uw asbestinventaris op in het kader van de woningpas. Op vandaag is de regelgeving nog in volle ontwikkeling. SloVeCo consulting bv volgt de ontwikkeling op de voet om onze diensten af te stemmen op de wettelijke eisen die de Vlaamse regering stelt aan de asbestinventaris. In 2022 zal een asbestinventaris onderdeel uitmaken van het digitale paspoort van woningen of de woningpas. Wanneer u een woning verkoopt, zal u verplicht zijn om deze asbestinventaris van het gebouw te laten opstellen. Vervolgens wordt deze overgemaakt aan de OVAM waarop men het asbestcertificaat uitreikt. Tegen 2032 zullen alle woningen van voor het jaar 2001 dergelijke asbestinventaris moeten hebben.

Vraag hier uw offerte aan

Gecertificeerde asbestdeskundige

SloVeCo consulting bv zal als gecertificeerde asbestdeskundige een asbestinventarisatie opmaken teneinde een geldig asbestattest te kunnen uitreiken. Hiervoor zal een plaatsbezoek worden uitgevoerd om de asbesthoudende en verdachte zaken te identificeren. De bevindingen worden gerapporteerd via een webtoepassing aan de OVAM. Op basis van de bevindingen zal de OVAM een asbestattest uitreiken.

Om onze diensten af te stemmen op de eisen die de Vlaamse Regering stelt, zal SloVeCo consulting bv een opleiding volgen met examen. SloVeCo consulting bv zal een erkenning hebben die wordt uitgereikt door een certificatie-instelling van de OVAM.

Achtergrond van het asbestattest

Het asbestattest bij verkoop

De Vlaamse Regering ambieert om het aanwezige asbest in Vlaanderen in kaart te brengen. De Vlaamse regering heeft bijzondere aandacht voor asbest die zich in slechte staat bevindt. Om Vlaanderen asbest veilig te maken tegen 2040, verplicht de Vlaamse Regering het asbestattest bij de verkoop van een woning. Bij verhuren van een woning, zullen de eigenaars van de woning dit attest ook moeten overmaken aan de huurders. Het asbestattest is het resultaat van een inventarisatie van de woning welke de risico’s beschrijft bij een normaal gebruik. De exacte datum waarop het asbestattest verplicht wordt, heeft de Vlaamse Regering nog niet kenbaar gemaakt. Wel werd er vanuit de Vlaamse Regering gecommuniceerd dat dit begin 2022 in voege gaat.

Het asbestattest wordt opgesteld op basis van een niet destructief onderzoek van de woning of gebouwen Bijgevolg beschrijft ze enkel de zichtbare toepassingen. Er worden bijgevolg geen stalen genomen waardoor de inventaris mogelijks onvolledig is. SloVeCo consulting bv adviseert steeds om in overleg met de eigenaar, een destructieve asbestinventaris te laten opstellen indien u een woning wenst te kopen. Een destructieve inventaris is vollediger en geeft uitsluitsel op hoge saneringskosten.

Actueel

In de zomer van 2020 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan Asbestafbouw goed. Het objectief van dit plan is een asbestveilig Vlaanderen te bekomen tegen het jaar 2040. De Vlaamse Regering wil de eigenaars van woningen stimuleren om tegen 2040 risicovolle asbesttoepassingen te verwijderen. Asbest werd veelvuldig gebruikt in diverse toepassingen. Asbest kent 3 verschijningsvormen. Een niet-hechtgebonden vorm, een hechtgebonden vorm en een semi-hechtgebonden vorm.

Ook de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) heeft een nieuwe campagne gelanceerd over asbest en de hiermee gepaarde risico’s. Jaarlijks sterven er nog steeds mensen aan asbestkanker. Nochtans is het gebruik en de productie van asbest sinds 1998 en 2001 verboden. De OVAM schat dat er nog ongeveer 23 000 000 ton aan asbesthoudende materialen aanwezig is in en rond de gebouwen binnen Vlaanderen.

Niet-hechtgebonden asbest toepassingen

De niet hechtgebonden toepassingen zijn de gevaarlijkste. Niet-hechtgebonden asbesthoudende toepassingen hebben weinig bindmiddelen of een zwak bindmiddelen zoals gips .Meestal zijn de concentraties van de asbestvezels veel hoger in de niet hechtgebonden toepassingen. Dat maakt ze zeer gevaarlijk. Niet-gebonden asbestmaterialen zijn bovendien gevoeliger voor beschadigingen en laten gemakkelijk asbestvezels los in de omgeving. De meest gekende toepassing is pleisterisolatie rond de leidingen van de centrale verwarming. Echter zijn er ook de minder gekende toepassingen zoals pleisterwerk en asbesthoudende verven. SloVeCo consulting bv heeft een uitgebreide expertise om alle toepassingen te identificeren. Omdat deze losgebonden asbest toepassingen meer risico’s met zich meebrengen, mogen ze enkel door erkende firma’s verwijderd worden.

Hechtgebonden asbest toepassingen

Bij hechtgebonden toepassingen zijn de asbestvezels gebonden door een bindmiddel zoals cement, bitumen, lijm of kunststof. De meest bekende toepassing in deze verschijningsvorm zijn de asbesthoudende golfplaten. Bij hechtgebonden asbesttoepassingen komen geen of weinig asbestvezels vrij. Het is belangrijk om correct om te springen met deze materialen zodat de vezels niet vrij kunnen komen. Wanneer u deze gaat bewerken, zullen er wel asbestvezels vrijkomen. Daarom is het ook bij wet verboden om mechanische bewerkingen te doen aan deze toepassing. Zo mag men bijvoorbeeld asbesthoudende golfplaten of asbesthoudende leien niet reinigen met hogedruk.

Semi-hechtgebonden toepassingen

Semi-hechtgebonden asbest is in oorsprong hechtgebonden asbest waarbij door verwering van het materiaal toch asbestvezels kunnen vrijkomen. Het bindmiddel is verweerd waardoor de materialen breekbaar en fragiel geworden zijn. Door de verwering van het bindmiddel, kunnen de asbestvezels gemakkelijk vrijkomen. Semi- hechtgebonden asbest wordt op dezelfde wijze verwijdert als hechtgebonden asbest, maar men dient bijkomende maatregelen te nemen.

VRAAG UW OFFERTE AAN