Wat kan u verwachten?

De inventarisatie van chroom-6 wordt meestal opgemaakt in het kader van renovatiewerken. De kostprijs van de inventarisatie is sterk afhankelijk van de aard van het bouwkundig werk. Zo kan de structuur van het bouwkundig werk eenduidig zijn. Bijvoorbeeld vraagt de opmaak van een inventaris van een eenduidige brugstructuur minder staalname dan het inventariseren van een industrieel fabriekspand waar verschillende metalen structuren werden gebruikt.

Na het verkrijgen van de nodige toelichting bij uw project, ontvangt u binnen de 48u een transparante offerte . Bij gunning wordt, afhankelijk van de urgentie, het plaatsbezoek ingepland waarbij een deskundige van SloVeCo consulting ter plaatse komt om de nodige staalname en analyse uit te voeren.

Offerte vragen

Wanneer is chroom 6 gevaarlijk?

Chroom 6 is carcinogeen en kan bij opname in het lichaam kanker veroorzaken. Chroom 6 is op zich niet gevaarlijk wanneer het niet bewerkt wordt. Wanneer men echter oppervlakten gaat bewerken die behandeld zijn met het gevaarlijke chroom 6 zal er stof vrijkomen en ontstaan er ernstige risico’s voor de gezondheid. Dit voor zowel de werknemer als passanten. Het stof dat hierbij vrijkomt kan namelijk, meestal via de luchtwegen, opgenomen worden in het lichaam tijdens de werken. Chroom 6 werd veelvuldig in de industrie gebruikt omdat het zeer gemakkelijk verbindingen kan aangaan met andere stoffen. Echter is hier ook een gevaarlijke keerzijde. Chroom 6 gaat namelijk evenwel gemakkelijk verbindingen aan met cellen in het menselijk lichaam. Deze cellen muteren waardoor er zich verschillende soorten kanker kunnen ontwikkelen.

Offerte vragen

Gebruik van chroom 6

Chroom 6 is een verbinding die werd toegevoegd aan verftoepassingen. Dit betreft laklagen, verven en grondverven. Ook werd chroom 6 gebruikt voor de conservering van hout en beton. Net als asbest, heeft chroom 6 sterke eigenschappen waardoor ze veelvuldig werd toegepast in de industrie. Ze verstevigt namelijk de metalen oppervlakten waar ze werd aangebracht en voorkomt roestvorming. Op vandaag is het gebruik van chroom 6, op enkele uitzonderingen na, verboden.

Offerte vragen

Wetgeving

De verplichtingen van de werkgever(art. 5 Wet van 4 augustus 1996)

De werkgever moet een risicoanalyse uitvoeren en een preventieplan opstellen voor alle activiteiten waarbij blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stof kan plaatsvinden. Chroom 6 valt onder deze gevaarlijke stoffen. De risicobeoordeling moet op bepaalde intervallen en minstens één keer per jaar worden herhaald. Na een inventaris te laten opmaken, kan deze risicobeoordeling in de vorm van een visuele inspectie worden gedaan. Verder moet ze opnieuw worden uitgevoerd bij elke wijziging in de omstandigheden die de blootstelling kan beïnvloeden.

Indien er bijgevolg een vermoeden is dat er chroom 6 aanwezig is, dient men deze te laten vaststellen en hier beheersmaatregelen aan te koppelen. Wanneer er veranderlijke omstandigheden zijn, waarbij blootstelling kan optreden, dient men beheersmaatregelen te nemen.

Veroordelingen chroom 6 in België

De NMBS werd dit jaar veroordeeld tot een geldboete van 210 000 euro na dat ze haar werknemers heeft blootgesteld aan het schadelijke chroom 6. Er werden een 70-tal werknemers blootgesteld bij het afschuren van een treinstel. De NMBS nam hierbij niet de nodige maatregelen om de blootstelling aan chroom 6 te beperken. De rechtbank oordeelde dat elke blootstelling aan chroom 6 schadelijk is en ernstige gezondheidsrisico’s inhoudt voor de werknemers. Het volledige artikel is te lezen op volgende site: www.hln.be/gent/nmbs-veroordeeld-tot-210-000-euro-boete-voor-kankerverwekkend-chroom-6-in-werkplaats~a5f82064/

Goede praktijk

In Nederland is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid actief bezig met een wetgevend kader uit te werken over de verwijdering en verwerking van het schadelijke chroom-6. Ook werden er bijvoorbeeld blootstellingsniveaus bepaald welke opgenomen werden in Europese richtlijnen. SloVeCo consulting volgt deze ontwikkelingen op de voet op teneinde correcte adviezen en beheersmaatregelen te kunnen formuleren.

Actualiteit en chroom 6

300 keer meer kankerverwekkend chroom 6 dan toegelaten in de Mandel na hevige bedrijfsbrand

Waalbrug is ‘proeftuin’ voor verwijderen van giftig chroom-6

Offerte vragen

VRAAG UW OFFERTE AAN